KULLANICI GİRİŞ 
Şifremi Unuttum » Yeni Üyelik »

E-MAIL LİSTESİ

Yeni çıkan kitaplarımızdan haberdar olmak için e-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bizimle iletişime geçebileceğiniz bilgiler.

Engin TEKİN

: 0505 237 04 94 (MEB)

:


Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Çiğli / İZMİR

: 0232 376 09 33

BİLİŞİM TEKNİK RESMİ

BİLİŞİM TEKNİK RESMİ
Kitabımız toplam 144 sayfa olup; 1. hamur 90g beyaz kâğıda baskılıdır. Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Teknik Resmi Dersi için hazırlanan TEKNİK RESİM ve MESLEKÎ ÇİZİMLER modüllerine bire bir uygun olup; uygulama ağırlıklıdır.
Fiyatı : 19,00 TL

Açıklama

Kitabımız plastik çıtçıtlı zarf içerisnde gönderilmektedir.
 
 
DERSİN MODÜLLERİ
Teknik Resim
Meslekî Çizimler
 
    Üretimi yapılacak malzemeye ait tüm özelliklerin evrensel standartlara sahip çizgilerle kâğıt üzerinde gösterimine teknik resim denir. Bu yapısıyla teknik resim, makine, inşaat, elektrik, elektronik gibi endüstriyel üretimin hemen hemen her aşamasında kullanılır.
    Teknik resim içeriğinde yer alan rakam, harf ve çizgiler, her kullanıcı için aynı anlama gelmesi ve kolay anlaşılabilmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirli standartlara bağlanmıştır.
    Teknik resim endüstriyel sektörün tamamı için genel çerçeve oluşturan bir çizim yöntemidir. Her iş kolunun kendine özgü ürün perspektifi ve bu ürüne ait gösterim kuralları bulunur. Her bir iş kolunun, kendine özgü ürün yapısının, teknik resim kuralları ile ifade edilmesine meslek resim denir.
    Teknik resim, meslek resmi de bünyesinde barındıran genel çizim standartları bütünüdür. Teknik resme ait standartların belirlenmemiş olması durumunda her bir çizim, sadece ait olduğu üretici tarafından belirlenen tanımlama özelliklerini  taşıyacağından anlaşılması sınırlı olacaktır. Bu durumda kullanıcılar arasında ortak bir çizim dili oluşamayacağından, üretimin çeşitli aşamalarında hatalara, zaman kaybına ve tüm bunlara bağlı olarak kalite düşüklüğüne sebep olacaktır. Dolayısıyla her teknik elemanın teknik resim kurallarını öğrenmesi ve standartlara uygun yazı yazabilmesi bir zorunluluktur.
    Bu zorunluluğu ve günümüz ihtiyaçlarını dikkate alarak kitabımızı, Milli Eğitim Bakanlığı Teknik ve Meslek Resim Dersi yeni Öğretim Programı’na uygun olarak hazırladık.  Teknik Resim ve Meslekî Çizimler modüllerini içeren ve toplam dokuz bölümden oluşan bu kitabımızı da diğer kitaplarımız gibi farklı, basit anlatımlı ve anlaşılması kolay olarak düzenledik.
    Kitabımızın çizim kısımlarını İŞLEM ve UYGULAMA yaprakları olmak üzere iki ayrı başlıktan oluşturduk. İşlem yapraklarında çizimin her aşaması öğrenciye işlem basamakları şeklinde ve kılavuz çizgileri yardımıyla çizdirilmekte ve duruma göre çizimin bazı aşamaları birkaç kez tekrarlattırılmaktadır. Öğrenci ilgili çizimi ve kurallarını öğrendikten sonra kılavuz çizgileri olmadan değerlendirilmek üzere UYGULAMA sayfasını kullanmaktadır.
    Çizimin her bir aşamasını ayrı bir işlem basamağında açıklamalı ve uygulamalı olarak işledik. Çizimlerin her birini kendimiz tek tek defalarca çizdik. Çizim sırasında karşılaştığımız anlaşılması güç kısımları anlaşılır duruma getirdik. Bilgisayarda hazırladığımız çizimlerin kâğıda çıktısını alıp; kendimiz çizim yaptığımızda, bazı ölçülerin bir biriyle uyumsuz olduğunu gördük ve düzelttik. Bunları tek tek kendimiz kâğıt üzerinde tekrar çizerek son şeklini verdik.
    Uygulamaların son şeklini, rasgele seçtiğimiz öğrencilerimize çizim yapmaları için dağıttık ve konuyu yardım almadan çizip çizemediklerini kontrol ettik. Çizimler sırasında öğrencilerimizden gelen soruların yoğunlaştığı noktaları inceleyerek bu konuların daha iyi anlaşılması için gerekli açıklamaları ekledik.
    Uzun ve titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkardığımız BİLİŞİM TEKNİK RESMİ kitabımızı beğeneceğinizi umuyoruz.
    Tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diler, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

İçindekiler

1. ÇİZGİ VE NORM YAZI UYGULAMALARI1
 

Uygulama 1.1

Teknik resmin gereği ve önemi1
 Uygulama 1.2Teknik resim araç - gereçleri1
 Uygulama 1.3Standart kâğıt ölçüleri3
 Uygulama 1.4Çizgi çeşitleri ve kullanıldıkları yerlere göre çizim uygulamaları4
 Uygulama 1.1Sürekli kalın, sürekli ince, kesik, noktalı kesik çizgi çizmek5
 Uygulama 1.2Kesik, noktalı kesik, kesme düzlemi, serbest el çizgisi çizmek7
 

Uygulama 1.5

Standart yazı tipleri ve norm yazı uygulamaları9
 Uygulama 1.3Alfabenin eğik (norm) yazı kullanılarak yazılması11
 Uygulama 1.4Rakam ve işaretlerin eğik yazı kullanılarak yazılması13
 Uygulama 1.5İstiklâl Marşı'nın eğik yazı ile yazılması15
 Uygulama 1.6Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin eğik yazı ile yazılması17
 Uygulama 1.7Standart yazı tipleri ile form ve tablo doldurma19
    
2. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER21
 ş11  İşlem 2.1Doğru çizimi23
 ş  11İşlem 2.2Bir doğru parçasına üzerindeki bir noktadan dikme çıkılması24
 Uygulama 2.1Doğru çizimi 
  Bir doğru parçasına üzerindeki bir noktadan dikme çıkılması25
 ş  11İşlem 2.3Doğrunun iki eşit parçaya bölünmesi27
 ş  11İşlem 2.4Bir doğru parçasının istenilen sayıda eşit parçalara bölünmesi28
 Uygulama 2.2Doğrunun iki eşit parçaya bölünmesi 
  Bir doğru parçasının istenilen sayıda eşit parçalara bölünmesi29
 ş  11İşlem 2.5Dik açının oluştrulması31
 ş  11İşlem 2.6Daire içerisine üçgen çizimi32
 Uygulama 2.5Dik açının oluştrulması 
  Daire içerisine üçgen çizimi33
 ş  11İşlem 2.7Daire içerisine dörtgen çizimi35
 ş  11İşlem 2.8Daire içerisine beşgen çizimi36
 Uygulama 2.4Daire içerisine dörtgen çizimi 
  Daire içerisine beşgen çizimi37
 ş  11İşlem 2.9Daire içerisine altıgen çizimi39
 Uygulama 2.5Daire içerisine altıgen çizimi40
 Uygulama 2.6Temel geometrik çizimler41
    
3. İZDÜŞÜM 43
 Uygulama 3.1İzdüşüm kavramının tanımı ve sınıflandırılması43
 Uygulama 3.2İzdüşüm düzlemlerinin tanımı ve çeşitleri43
 Uygulama 3.3Nokta, doğru ve düzlemlerin izdüşümleri44
 ş  11İşlem 3.1Noktanın izdüşümü 46
 Uygulama 3.1Noktanın izdüşümü47
 ş  11İşlem 3.2Doğrunun izdüşümü 

49

 Uygulama 3.2Doğrunun izdüşümü 51
 ş  11İşlem 3.3Düzlemin izdüşümü  53
 Uygulama 3.3Düzlemin izdüşümü54
    
4. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA55
 Uygulama 4.1Görünüşün tanımı55
 Uygulama 4.2Görünüş çeşitleri55
 Uygulama 4.1Görünüşlerin yerleri - 159
 Uygulama 4.2Görünüşlerin yerleri - 260
 Uygulama4.3Görünüş çıkarmanın kuralları61
 Uygulama 4.3Üç görünüşle açıklanan parçalar - 163
 Uygulama 4.4Üç görünüşle açıklanan parçalar - 264
 Uygulama 4.5Üç görünüş çıkarma - 165
 Uygulama 4.6Üç görünüş çıkarma - 266
 Uygulama 4.7Üç görünüş çıkarma - 367
 Uygulama 4.8Üç görünüş çıkarma - 468
 Uygulama 4.9Perspektif resimler ve örnek parçalar - 169
 Uygulama 4.10Perspektif resimler ve örnek parçalar - 270
    
5. ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME71
 Uygulama 5.1Ölçülendirmenin gereği ve önemi71
 Uygulama 5.2Ölçülendirme elemanları71
 Uygulama 5.3Ölçülendirme kuralları73
 Uygulama 5.4Ölçekler73
 Uygulama 5.1Ölçü çizgileri 74
 ş  11İşlem 5.1Sac parçasının ölçülendirilmesi75
 Uygulama 5.2Ölçü işlemleri 77
   
6. ELEKTRİK DEVRELERİ79
 Uygulama6.1 Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi79
 ş  11İşlem 6.1Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi80
 Uygulama 6.1Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi81
 Uygulama6.2 Devre çizimi ve özellikleri82
 ş  11İşlem 6.2Bir butonla bir zilin çalıştırılması devresinin çizimi83
 Uygulama 6.2Bir butonla bir zilin çalıştırılması devresinin çizimi85
 Uygulama6.3 Aydınlatma tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi87
 ş  11İşlem 6.3Aydınlatma tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi88
 Uygulama 6.3Aydınlatma tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi89
    
7. ELEKTRONİK DEVRELER91
 Uygulama7.1 Elektronik devrelerde kullanılan semboller91
 ş  11İşlem 7.1Direnç, kondansatör ve bobin sembollerinin çizimi93
 ş  11İşlem 7.2Diyot ve transistör sembollerinin çizimi95
 ş  11İşlem 7.3Tetikleme ve diğer eleman sembollerinin çizimi98
 Uygulama 7.1Elektronik devre şemalarında kullanılan sembollerin çizimi99
 ş  11İşlem 7.4Dijital kapı sembollerinin çizimi102
 Uygulama 7.2Dijital kapı sembollerinin  ve doğruluk tablolarının çizimi103
    
    
8. DOĞRULTMA DEVRELERİ ÇİZİMLERİ105
 ş  11İşlem 8.1Yarım dalga doğrultma devresi çizimi105
 ş  11İşlem 8.2İki diyotlu tam dalga dalga doğrultma devresi çizimi106
 ş  11İşlem 8.3Köprü tipi tam dalga dalga doğrultma devresi çizimi107
 Uygulama 8.1Yarım ve tam dalga doğrultma devreleri çizimi109
 ş 11İşlem 8.4Regüle entegreli doğrultma devresi çizimi111
 Uygulama 8.2Regüle entegreli doğrultma devresi çizimi113
    
9. BİLİŞİM DİYAGRAM VE ŞEMALARI115
 Uygulama9.1 Akış diyagramları115
 ş  11İşlem 9.1Akış diyagram sembollerinin çizimi116
 ş  11İşlem 9.2İki sayının toplamını bulan programın akış şemasının çizimi117
 ş  11İşlem 9.3İki sayıdan büyüğünü bulan programın akış şemasının çizimi118
 ş  11İşlem 9.414-16 yaş aralığındaki öğrencileri yaş guruplarına göre sayılarını bulan programın akış şemasının çizimi119
 Uygulama 9.1Akış şeması çizimi121
    
10. AĞ SİSTEMLERİ ŞEMALARI123
 Uygulama10.1 Ağ sembolleri 115
 ş  11İşlem 10.1Ağ sembollerinin çizimi124
 ş  11İşlem 10.2Bir bilgisayarın internet bağlantı şeması çizimi125
 ş  11İşlem 10.3İki bilgisayarın internet bağlantı şeması çizimi126
 ş  11İşlem 10.4Bir sunucu 5 bilgisayarın bağlantı şeması çizimi127
 ş  11İşlem 10.5Bir sunucu 5 bilgisayarın kablosuz bağlantı şeması çizimi128
 ş  11İşlem 10.6Bir sunuculu 5 bilgisayar ve ağ yazıcısının bulunduğu ağ bağlantı şeması çizimi129
 ş  11İşlem 10.7Bir sunuculu 5 bilgisayar ve ağ yazıcısının bulunduğu kablosuz ağ bağlantı şeması çizimi130
 Uygulama 10.1Ağ kurulum şeması çizimi131
    
 KAYNAKÇA 133

Ana Sayfa | Yazarlar | Kitaplar | Download | Sık Sorulan Sorular | İletişim
Copyright © 2006 - 2019 Mavi Kitaplar
Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Çiğli / İZMİR