KULLANICI GİRİŞ 
Şifremi Unuttum » Yeni Üyelik »

E-MAIL LİSTESİ

Yeni çıkan kitaplarımızdan haberdar olmak için e-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bizimle iletişime geçebileceğiniz bilgiler.

Engin TEKİN

: 0505 237 04 94 (MEB)

:


Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Çiğli / İZMİR

: 0232 376 09 33

BİLİŞİM TEKNİK RESMİ (Son müfredat programına uygun şekilde yenilendi. 2019 Basım )

BİLİŞİM TEKNİK RESMİ (Son müfredat programına uygun şekilde yenilendi. 2019 Basım )
Kitabımız toplam 136 sayfa olup; 1. hamur 90g beyaz kâğıda baskılıdır. Milli Eğitim Bakanlığının Bilişim Teknik Resmi Dersi için hazırlanan TEMEL TEKNİK RESİM ve MESLEKÎ ÇİZİMLER modüllerine bire bir uygun olup; uygulama ağırlıklıdır.
Fiyatı : 22,00 TL

Açıklama

Kitabımız plastik çıtçıtlı zarf içerisnde gönderilmektedir.
 
 
DERSİN MODÜLLERİ
Temel Teknik Resim
  1) Temel geometrik çizimler
  2) Perspektiflerin görünüşlerini çizme ve ölçülendirme 
Mesleki Çizimler
  1) Akış diyagramları çizimleri
  2) Ağ topolojisi çizimleri
  3) Veri ağı tesisatı çizimleri
 
         Üretimi yapılacak malzemeye ait tüm özelliklerin evrensel standartlara sahip çizgilerle kâğıt üzerinde gösterimine teknik resim denir. Bu yapısıyla teknik resim, makine, inşaat, elektrik, elektronik gibi endüstriyel üretimin hemen hemen her aşamasında kullanılır.
Teknik resim içeriğinde yer alan rakam, harf ve çizgiler, her kullanıcı için aynı anlama gelmesi ve kolay anlaşılabilmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirli standartlara bağlanmıştır.
Teknik resim endüstriyel sektörün tamamı için genel çerçeve oluşturan bir çizim yöntemidir. Her iş kolunun kendine özgü ürün perspektifi ve bu ürüne ait gösterim kuralları bulunur. Her bir iş kolunun, kendine özgü ürün yapısının, teknik resim kuralları ile ifade edilmesine meslek resim denir.
Teknik resim, meslek resmi de bünyesinde barındıran genel çizim standartları bütünüdür. Teknik resme ait standartların belirlenmemiş olması durumunda her bir çizim, sadece ait olduğu üretici tarafından belirlenen tanımlama özelliklerini taşıyacağından anlaşılması sınırlı olacaktır. Bu durumda kullanıcılar arasında ortak bir çizim dili oluşamayacağından, üretimin çeşitli aşamalarında hatalara, zaman kaybına ve tüm bunlara bağlı olarak kalite düşüklüğüne sebep olacaktır. Dolayısıyla her teknik elemanın teknik resim kurallarını öğrenmesi ve standartlara uygun yazı yazabilmesi bir zorunluluktur.
Bu zorunluluğu ve günümüz ihtiyaçlarını dikkate alarak kitabımızı, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Teknik Resmi Dersi yeni Öğretim Programı’na uygun olarak hazırladık.     
Temel Teknik Resim ve Mesleki Çizimler modüllerini içeren ve toplam sekiz bölümden oluşan bu kitabımızı da diğer kitaplarımız gibi farklı, basit anlatımlı ve anlaşılması kolay olarak düzenledik.
Kitabımızın çizim kısımlarını İŞLEM ve UYGULAMA yaprakları olmak üzere iki ayrı başlıktan oluşturduk. İşlem yapraklarında çizimin her aşaması öğrenciye işlem basamakları şeklinde ve kılavuz çizgileri yardımıyla çizdirilmekte ve duruma göre çizimin bazı aşamaları birkaç kez tekrarlattırılmaktadır. Öğrenci ilgili çizimi ve kurallarını öğrendikten sonra kılavuz çizgileri olmadan değerlendirilmek üzere UYGULAMA sayfasını kullanmaktadır.
 Çizimin her bir aşamasını ayrı bir işlem basamağında açıklamalı ve uygulamalı olarak işledik. Çizimlerin her birini kendimiz tek tek defalarca çizdik. Çizim sırasında karşılaştığımız anlaşılması güç kısımları anlaşılır duruma getirdik. Bilgisayarda hazırladığımız çizimlerin kâğıda çıktısını alıp; kendimiz çizim yaptığımızda, bazı ölçülerin bir biriyle uyumsuz olduğunu gördük ve düzelttik. Bunları tek tek kendimiz kâğıt üzerinde tekrar çizerek son şeklini verdik.
 Uygulamaların son şeklini, rasgele seçtiğimiz öğrencilerimize çizim yapmaları için dağıttık ve konuyu yardım almadan çizip çizemediklerini kontrol ettik. Çizimler sırasında öğrencilerimizden gelen soruların yoğunlaştığı noktaları inceleyerek bu konuların daha iyi anlaşılması için gerekli açıklamaları ekledik. Uzun ve titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkardığımız Bilişim Teknik Resmi kitabımızı beğeneceğinizi umuyoruz. Tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diler, saygı ve sevgilerimizi sunarız.
 
 

 

İçindekiler

 
1. ÇİZGİ VE NORM YAZI UYGULAMALARI 1
  Uygulama 1.1 Teknik resmin gereği ve önemi 1
  Uygulama 1.2 Teknik resim araç - gereçleri 1
  Uygulama 1.3 Standart kâğıt ölçüleri 3
  Uygulama 1.4 Çizgi çeşitleri ve kullanıldıkları yerlere göre çizim uygulamaları 4
  Uygulama 1.1 Sürekli kalın, sürekli ince, kesik, noktalı kesik çizgi çizmek 5
  Uygulama 1.2 Kesik, noktalı kesik, kesme düzlemi, serbest el çizgisi çizmek 7
  Uygulama 1.5 Standart yazı tipleri ve norm yazı uygulamaları 9
  Uygulama 1.3 Alfabenin eğik (norm) yazı kullanılarak yazılması 11
  Uygulama 1.4 Rakam ve işaretlerin eğik yazı kullanılarak yazılması 13
  Uygulama 1.5 İstiklâl Marşı'nın eğik yazı ile yazılması 15
       
2. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER 17
           İşlem 2.1 Doğru çizimi 19
           İşlem 2.2 Bir doğru parçasına üzerindeki bir noktadan dikme çıkılması 20
   Uygulama 2.1 Doğru çizimi 21
    Bir doğru parçasına üzerindeki bir noktadan dikme çıkılması 21
           İşlem 2.3 Doğrunun iki eşit parçaya bölünmesi 23
  ş  11İşlem 2.4 Bir doğru parçasının istenilen sayıda eşit parçalara bölünmesi 24
  Uygulama 2.2 Doğrunun iki eşit parçaya bölünmesi 25
    Bir doğru parçasının istenilen sayıda eşit parçalara bölünmesi 25
  ş  11İşlem 2.5 Dik açının oluştrulması 27
  ş  11İşlem 2.6 Daire içerisine üçgen çizimi 28
  Uygulama 2.3 A) Dik açının oluştrulması 29
    B) Daire içerisine üçgen çizimi 29
  ş  11İşlem 2.7 Daire içerisine dörtgen çizimi 31
  ş  11İşlem 2.8 Daire içerisine beşgen çizimi 32
  Uygulama 2.4 A) Daire içerisine dörtgen çizimi 33
    B) Daire içerisine beşgen çizimi 33
  ş  11İşlem 2.9 Daire içerisine altıgen çizimi 35
  Uygulama 2.5 Daire içerisine altıgen çizimi 36
  Uygulama 2.6 Temel geometrik çizimler 37
       
3. İZDÜŞÜM
39
  Uygulama 3.1 İzdüşüm kavramının tanımı ve sınıflandırılması 39
  Uygulama 3.2 İzdüşüm düzlemlerinin tanımı ve çeşitleri 39
  Uygulama 3.3 Nokta, doğru ve düzlemlerin izdüşümleri 40
  ş  11İşlem 3.1 Noktanın izdüşümü  42
  Uygulama 3.1 Noktanın izdüşümü 43
  ş  11İşlem 3.2 Doğrunun izdüşümü 45
  Uygulama 3.2 Doğrunun izdüşümü  46
  ş  11İşlem 3.3 Düzlemin izdüşümü   49
  Uygulama 3.3 Düzlemin izdüşümü 50
       
4. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 51
  Uygulama 4.1 Görünüşün tanımı 51
  Uygulama 4.2 Görünüş çeşitleri 51
  Uygulama 4.1 Görünüşlerin yerleri - 1 55
  Uygulama 4.2 Görünüşlerin yerleri - 2 56
  Uygulama 4.3 Görünüş çıkarmanın kuralları 57
  Uygulama 4.3 Üç görünüşle açıklanan parçalar - 1 58
  Uygulama 4.4 Üç görünüşle açıklanan parçalar - 2 60
  Uygulama 4.5 Üç görünüş çıkarma - 1 61
  Uygulama 4.6 Üç görünüş çıkarma - 2 63
       
5. ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME 65
  Uygulama 5.1 Ölçülendirmenin gereği ve önemi 65
  Uygulama 5.2 Ölçülendirme elemanları 65
  Uygulama 5.3 Ölçülendirme kuralları 67
  Uygulama 5.4 Ölçekler 67
  Uygulama 5.1 Ölçü çizgileri  68
  ş  11İşlem 5.1 Sac parçasının ölçülendirilmesi 69
  Uygulama 5.2 Ölçü işlemleri  71
     
6. PROGRAM AKIŞ DİYAGRAMLARI 73
  Uygulama 6.1  Akış Diyagramları 73
  ş  11İşlem 6.1 Program akış diyagramlarında kullanılan sembollerin çizimi 74
  Uygulama 6.1 Program akış diyagramlarında kullanılan sembollerin çizimi 75
  ş  11İşlem 6.2 İki sayının toplamını bulan programın akış diyagramının çizimi 77
  ş  11İşlem 6.3 İki sayıdan büyüğünü bulan programın akış diyagramnın çizimi 78
  Uygulama 6.2 İki sayının toplamını bulan programın akış diyagramının çizimi 79
  Uygulama 6.3 İki sayıdan büyüğünü bulan programın akış diyagramnın çizimi 81
  ş  11İşlem 6.4 14-16 yaş aralığındaki öğrencileri yaş guruplarına göre sayılarını bulan programın akış şemasının çizimi 83
  Uygulama 6.4 14-16 yaş aralığındaki öğrencileri yaş guruplarına göre sayılarını bulan programın akış şemasının çizimi 85
       
7. AĞ TOPOLOJİLERİ
87
  Uygulama 7.1  Ağ Topolojilerinde Kullanılan Semboller 87
  ş  11İşlem 7.1 Ağ topolojilerinde kullanılan sembollerin çizimi 88
  Uygulama 7.1 Ağ topolojilerinde kullanılan sembollerin çizimi 89
  ş  11İşlem 7.2 Ortak yol (bus) topolojisi çizimi 91
  ş  11İşlem 7.3 Halka (token ring) topolojisi çizimi 92
  Uygulama 7.2 Ortak yol (bus) topolojisi çizimi 93
  Uygulama 7.3 Halka (token ring) topolojisi çizimi 95
  ş  11İşlem 7.4 Yıldız (star) topolojisi çizimi 97
  ş  11İşlem 7.5 Ağaç (tree) topolojisi çizimi 98
  Uygulama 7.4 Yıldız (star) topolojisi çizimi 99
  Uygulama 7.5 Ağaç (tree) topolojisi çizimi 101
  ş  11İşlem 7.6 Karmaşık (mesh) topolojisi çizimi 103
  Uygulama 7.6 Karmaşık (mesh) topolojisi çizimi 104
       
8. VERİ AĞI TESİSATI 105
  ş  11           8.1 Veri Ağı Tesisatında Kullanılan Semboller 105
  ş  11İşlem 8.1 Veri ağı tesisatında kullanılan sembollerin çizimi 106
  Uygulama 8.1 Veri ağı tesisatında kullanılan sembollerin çizimi 107
  ş  11İşlem 8.2 Bir bilgisayarın internet bağlantı şeması çizimi 109
  ş  11İşlem 8.3 İki bilgisayarın internet bağlantı şeması çizimi 110
  Uygulama 8.2 Bir bilgisayarın internet bağlantı şeması çizimi 111
  Uygulama 8.3 İki bilgisayarın internet bağlantı şeması çizimi 113
  ş 11İşlem 8.4 Bir sunucu 5 bilgisayarın kablosuz veri ağı tesisatı çizimi 115
  ş 11İşlem 8.5 Bir sunuculu 5 bilgisayar ve ağ yazıcısının bulunduğu veri ağı tesisatı çizimi 116
  Uygulama 8.4 Bir sunucu 5 bilgisayarın kablosuz veri ağı tesisatı çizimi 117
  Uygulama 8.5 Bir sunuculu 5 bilgisayar ve ağ yazıcısının bulunduğu veri ağı tesisatı çizimi 119
  ş 11İşlem 8.6 Bir sunuculu 5 bilgisayar ve ağ yazıcısının bulunduğu kablosuz veri ağı tesisatı çizimi 121
  ş 11İşlem 8.7 Modem, güvenlik duvarı, anahtar, erişim noktası ve bilgisayarların bulunduğu veri ağı tesisatı çizimi 122
  Uygulama 8.6 Bir sunuculu 5 bilgisayar ve ağ yazıcısının bulunduğu kablosuz veri ağı tesisatı çizimi 123
  Uygulama 8.7 Modem, güvenlik duvarı, anahtar, erişim noktası ve bilgisayarların bulunduğu veri ağı tesisatı çizimi 125
       

KAYNAKÇA
128
Ana Sayfa | Yazarlar | Kitaplar | Download | Sık Sorulan Sorular | İletişim
Copyright © 2006 - 2021 Mavi Kitaplar
Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Çiğli / İZMİR