KULLANICI GİRİŞ 
Şifremi Unuttum » Yeni Üyelik »

E-MAIL LİSTESİ

Yeni çıkan kitaplarımızdan haberdar olmak için e-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bizimle iletişime geçebileceğiniz bilgiler.

Engin TEKİN

: 0505 237 04 94 (MEB)

:


Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Çiğli / İZMİR

: 0232 376 09 33

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİK RESMİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİK RESMİ
Kitabımız toplam 152 sayfa olup; 1. hamur 90g beyaz kâğıda baskılıdır. Milli Eğitim Bakanlığının Elektrik - Elektronik Teknik Resmi Dersi için hazırlanan TEKNİK RESİM ve DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ modüllerine bire bir uygun olup; uygulama ağırlıklıdır.
Fiyatı : 19,00 TL

Açıklama

Kitabımız plastik çıtçıtlı zarf içerisnde gönderilmektedir.
 
 
Dersin Modülleri
Teknik Resim
Devre Şemaları Çizimi
 
    Üretimi yapılacak malzemeye ait tüm özelliklerin evrensel standartlara sahip çizgilerle kâğıt üzerinde gösterimine teknik resim denir. Bu yapısıyla teknik resim, makine, inşaat, elektrik, elektronik gibi endüstriyel üretimin hemen hemen her aşamasında kullanılır.
Teknik resim içeriğinde yer alan rakam, harf ve çizgiler, her kullanıcı için aynı anlama gelmesi ve kolay anlaşılabilmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirli standartlara bağlanmıştır.
Teknik resim endüstriyel sektörün tamamı için genel çerçeve oluşturan bir çizim yöntemidir. Her iş kolunun kendine özgü ürün perspektifi ve bu ürüne ait gösterim kuralları bulunur. Her bir iş kolunun, kendine özgü ürün yapısının, teknik resim kuralları ile ifade edilmesine meslek resim denir.
Teknik resim, meslek resmi de bünyesinde barındıran genel çizim standartları bütünüdür. Teknik resme ait standartların belirlenmemiş olması durumunda her bir çizim, sadece ait olduğu üretici tarafından belirlenen tanımlama özelliklerini  taşıyacağından anlaşılması sınırlı olacaktır. Bu durumda kullanıcılar arasında ortak bir çizim dili oluşamayacağından, üretimin çeşitli aşamalarında hatalara, zaman kaybına ve tüm bunlara bağlı olarak kalite düşüklüğüne sebep olacaktır. Dolayısıyla her teknik elemanın teknik resim kurallarını öğrenmesi ve standartlara uygun yazı yazabilmesi bir zorunluluktur.
Bu zorunluluğu ve günümüz ihtiyaçlarını dikkate alarak kitabımızı, Milli Eğitim Bakanlığı Teknik ve Meslek Resim Dersi yeni Öğretim Programı’na uygun olarak hazırladık.  Teknik Resim ve Devre Şemaları Çizimi modüllerini içeren ve toplam dokuz bölümden oluşan bu kitabımızı da diğer kitaplarımız gibi farklı, basit anlatımlı ve anlaşılması kolay olarak düzenledik.
Kitabımızın çizim kısımlarını İŞLEM ve UYGULAMA yaprakları olmak üzere iki ayrı başlıktan oluşturduk. İşlem yapraklarında çizimin her aşaması öğrenciye işlem basamakları şeklinde ve kılavuz çizgileri yardımıyla çizdirilmekte ve duruma göre çizimin bazı aşamaları birkaç kez tekrarlattırılmaktadır. Öğrenci ilgili çizimi ve kurallarını öğrendikten sonra kılavuz çizgileri olmadan değerlendirilmek üzere UYGULAMA sayfasını kullanmaktadır.
Çizimin her bir aşamasını ayrı bir işlem basamağında açıklamalı ve uygulamalı olarak işledik. Çizimlerin her birini kendimiz tek tek defalarca çizdik. Çizim sırasında karşılaştığımız anlaşılması güç kısımları anlaşılır duruma getirdik. Bilgisayarda hazırladığımız çizimlerin kâğıda çıktısını alıp; kendimiz çizim yaptığımızda, bazı ölçülerin bir biriyle uyumsuz olduğunu gördük ve düzelttik. Bunları tek tek kendimiz kâğıt üzerinde tekrar çizerek son şeklini verdik.
Uygulamaların son şeklini, rasgele seçtiğimiz öğrencilerimize çizim yapmaları için dağıttık ve konuyu yardım almadan çizip çizemediklerini kontrol ettik. Çizimler sırasında öğrencilerimizden gelen soruların yoğunlaştığı noktaları inceleyerek bu konuların daha iyi anlaşılması için gerekli açıklamaları ekledik.
Uzun ve titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkardığımız Teknik ve Meslek Resim kitabımızı beğeneceğinizi umuyoruz.
Tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diler, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

İçindekiler

1. ÇİZGİ VE NORM YAZI UYGULAMALARI1
 1.1Teknik resmin gereği ve önemi1
 1.2Teknik resim araç - gereçleri1
 1.3Standart kâğıt ölçüleri3
 1.4Çizgi çeşitleri ve kullanıldıkları yerlere göre çizim uygulamaları4
 Uygulama 1.1Sürekli kalın, sürekli ince, kesik, noktalı kesik çizgi çizmek5
 Uygulama 1.2Kesik, noktalı kesik, kesme düzlemi, serbest el çizgisi çizmek7
 1.5Standart yazı tipleri ve norm yazı uygulamaları9
 Uygulama 1.3Alfabenin eğik (norm) yazı kullanılarak yazılması11
 Uygulama 1.4Rakam ve işaretlerin eğik yazı kullanılarak yazılması13
 Uygulama 1.5İstiklâl Marşı ın eğik yazı ile yazılması15
 Uygulama 1.6Atatürkün Gençliğe Hitabesi in eğik yazı ile yazılması17
 Uygulama 1.7Standart yazı tipleri ile form ve tablo doldurma19
    
2. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER21
 İşlem 2.1Doğru çizimi23
 İşlem 2.2Bir doğru parçasına üzerindeki bir noktadan dikme çıkılması24
 Uygulama 2.1Doğru çizimi 
  Bir doğru parçasına üzerindeki bir noktadan dikme çıkılması25
 İşlem 2.3Doğrunun iki eşit parçaya bölünmesi27
 İşlem 2.4Bir doğru parçasının istenilen sayıda eşit parçalara bölünmesi28
 Uygulama 2.2Doğrunun iki eşit parçaya bölünmesi 
  Bir doğru parçasının istenilen sayıda eşit parçalara bölünmesi29
 İşlem 2.5Dik açının oluştrulması31
 İşlem 2.6Daire içerisine üçgen çizimi32
 Uygulama 2.5Dik açının oluştrulması 
  Daire içerisine üçgen çizimi33
 İşlem 2.7Daire içerisine dörtgen çizimi35
 İşlem 2.8Daire içerisine beşgen çizimi36
 Uygulama 2.4Daire içerisine dörtgen çizimi 
  Daire içerisine beşgen çizimi37
 İşlem 2.9Daire içerisine altıgen çizimi39
 Uygulama 2.5Daire içerisine altıgen çizimi40
 Uygulama 2.6Temel geometrik çizimler41
    
3. İZDÜŞÜM 43
 3.1İzdüşüm kavramının tanımı ve sınıflandırılması43
 3.2İzdüşüm düzlemlerinin tanımı ve çeşitleri43
 3.3Nokta, doğru ve düzlemlerin izdüşümleri44
 İşlem 3.1Noktanın izdüşümü 46
 Uygulama 3.1Noktanın izdüşümü47
 İşlem 3.2Doğrunun izdüşümü 49
 Uygulama 3.2Doğrunun izdüşümü 51
 İşlem 3.3Düzlemin izdüşümü  53
 Uygulama 3.3Düzlemin izdüşümü54
    
4. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA55
 4.1Görünüşün tanımı55
 4.2Görünüş çeşitleri55
 Uygulama 4.1Görünüşlerin yerleri - 159
 Uygulama 4.2Görünüşlerin yerleri - 260
 4.3Görünüş çıkarmanın kuralları61
 Uygulama 4.3Üç görünüşle açıklanan parçalar - 163
 Uygulama 4.4Üç görünüşle açıklanan parçalar - 264
 Uygulama 4.5Üç görünüş çıkarma - 165
 Uygulama 4.6Üç görünüş çıkarma - 266
 Uygulama 4.7Üç görünüş çıkarma - 367
 Uygulama 4.8Üç görünüş çıkarma - 468
 Uygulama 4.9Perspektif resimler ve örnek parçalar - 169
 Uygulama 4.10Perspektif resimler ve örnek parçalar - 270
    
5. ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME71
 5.1Ölçülendirmenin gereği ve önemi71
 5.2Ölçülendirme elemanları71
 5.3Ölçülendirme kuralları73
 5.4Ölçekler73
 Uygulama 5.1Ölçü çizgileri 74
 İşlem 5.1Sac parçasının ölçülendirilmesi75
 Uygulama 5.2Ölçü işlemleri 77
   
6. ÇAĞIRMA VE BİLDİRİM TESİSATLARI ÇİZİMİ79
 6.1Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi79
 İşlem 6.1Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi80
 Uygulama 6.1Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi81
 İşlem 6.2Bir zilin iki ayrı yerden çalıştırılmasına ait çizimi83
 İşlem 6.3Numaratör tesisatı çizimi84
 Uygulama 6.2Bir zilin iki ayrı yerden çalıştırılmasına ait çizimi 
  Numaratör tesisatı çizimi85
 İşlem 6.4Kapı kilidi otomatiği tesisatı çizimi87
 Uygulama 6.3Kapı kilidi otomatiği tesisatı çizimi88
 İşlem 6.5İki katlı dört daireli apartmanın komple çağırma - bildirim tesisatı çizimi  89
 Uygulama 6.4İki katlı dört daireli apartmanın komple çağırma - bildirim tesisatı çizimi  91
 İşlem 6.6Diyafon (sesli çağırma) tesisatı çizimi93
 Uygulama 6.3Diyafon (sesli çağırma) tesisatı çizimi94
    
7. AYDINLATMA TESİSATLARI ÇİZİMİ95
 7.1Aydınlatma tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi95
 İşlem 7.1Aydınlatma tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi96
 Uygulama 7.1 Aydınlatma tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi97
 İşlem 7.2Adi anahtarlı aydınlatma tesisatı çizimi99
 İşlem 7.3Komütatör anahtarlı aydınlatma tesisatı çizimi100
 Uygulama 7.2A) Adi anahtar tesisatı çizimi 
  B) Komütatör anahtarlı aydınlatma tesisatı çizimi101
 İşlem 7.4Vaviyen anahtarlı aydınlatma tesisatı çizimi103
 Uygulama 7.3Vaviyen anahtarlı aydınlatma tesisatı çizimi104
 İşlem 7.5Merdiven otomatiği tesisatı çizimi105
 Uygulama 7.4Merdiven otomatiği tesisatı çizimi107
 İşlem 7.640 watt tek fluoresan lambalı tesisat çizimi109
 İşlem 7.7Komütatör anahtarlı 2 x 40 watt fluoresan lambalı tesisat çizimi110
 Uygulama 7.5A) 40 watt tek fluoresan lambalı tesisat çizimi 
  B) Komütatör anahtarlı 2 x 40 watt fluoresan lambalı tesisat çizimi111
    
8. ELEKTRONİKTE KULLANILAN SEMBOLLERİN ÇİZİMİ113
 8.1Elektronik devre sembolleri113
 İşlem 8.1Direnç, kondansatör ve bobin sembollerinin çizimi115
 İşlem 8.2Diyot ve transistör sembollerinin çizimi117
 İşlem 8.3Tetikleme ve diğer eleman sembollerinin çizimi120
 Uygulama 8.1Elektronik devre şemalarında kullanılan sembollerin çizimi121
 İşlem 8.4Dijitl kapı sembollerinin çizimi124
 Uygulama 8.2Dijitl kapı sembollerinin  ve doğruluk tablolarının çizimi125
    
9. DC GÜÇ KAYNAĞI ÇİZİMLERİ127
 İşlem 9.1Yarım dalga doğrultma devresi çizimi127
 İşlem 9.2İki diyotlu tam dalga dalga doğrultma devresi çizimi128
 İşlem 9.3Köprü tipi tam dalga dalga doğrultma devresi çizimi129
 Uygulama 9.1Yarım ve tam dalga doğrultma devreleri çizimi130
 İşlem 9.4Gerilim ikileyici devresi çizimi131
 İşlem 9.5Gerilim üçleyici devresi çizimi132
 Uygulama 9.2A) Gerilim ikileyici devresi çizimi 
  B) Gerilim üçleyici devresi çizimi133
 İşlem 9.7Transistörlü seri regüle devresi çizimi135
 İşlem 9.8Entegreli regüle devresi çizimi136
 Uygulama 9.3A) Transistörlü seri regüle devresi çizimi 
  B) Entegreli regüle devresi çizimi137
    
10. SES FREKANS YÜKSELTEÇLERİNİN ÇİZİMİ139
 İşlem 10.1Transistörlü mono ve stereo yükselteçlerin çizimi139
 İşlem 10.2Entegreli mono ve stereo yükselteçlerin çizimi140
 Uygulama 10.1Ses frekans yükselteç devrelerinin çizimi141
    
 KAYNAKÇA 143

Ana Sayfa | Yazarlar | Kitaplar | Download | Sık Sorulan Sorular | İletişim
Copyright © 2006 - 2019 Mavi Kitaplar
Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Çiğli / İZMİR