KULLANICI GİRİŞ 
Şifremi Unuttum » Yeni Üyelik »

E-MAIL LİSTESİ

Yeni çıkan kitaplarımızdan haberdar olmak için e-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bizimle iletişime geçebileceğiniz bilgiler.

Engin TEKİN

: 0505 237 04 94 (MEB)

:


Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Çiğli / İZMİR

: 0232 376 09 33

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİK RESMİ (Yenilenmiş 2019 Basımı)

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİK RESMİ (Yenilenmiş 2019 Basımı)
Kitabımız toplam 144 sayfa olup; 1. hamur 90g beyaz kâğıda baskılıdır. Milli Eğitim Bakanlığının Elektrik - Elektronik Teknik Resmi Dersi için hazırlanan TEKNİK RESİM ve DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ modüllerine bire bir uygun olup; uygulama ağırlıklıdır.
Fiyatı : 22,00 TL

Açıklama

Kitabımız plastik çıtçıtlı zarf içerisnde gönderilmektedir.
 
 
Dersin Modülleri
Teknik Resim
Devre Şemaları Çizimi
 
    Üretimi yapılacak malzemeye ait tüm özelliklerin evrensel standartlara sahip çizgilerle kâğıt üzerinde gösterimine teknik resim denir. Bu yapısıyla teknik resim, makine, inşaat, elektrik, elektronik gibi endüstriyel üretimin hemen hemen her aşamasında kullanılır.
   Teknik resim içeriğinde yer alan rakam, harf ve çizgiler, her kullanıcı için aynı anlama gelmesi ve kolay anlaşılabilmesi için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirli standartlara bağlanmıştır.
   Teknik resim endüstriyel sektörün tamamı için genel çerçeve oluşturan bir çizim yöntemidir. Her iş kolunun kendine özgü ürün perspektifi ve bu ürüne ait gösterim kuralları bulunur. Her bir iş kolunun, kendine özgü ürün yapısının, teknik resim kuralları ile ifade edilmesine meslek resim denir.
   Teknik resim, meslek resmi de bünyesinde barındıran genel çizim standartları bütünüdür. Teknik resme ait standartların belirlenmemiş olması durumunda her bir çizim, sadece ait olduğu üretici tarafından belirlenen tanımlama özelliklerini  taşıyacağından anlaşılması sınırlı olacaktır. Bu durumda kullanıcılar arasında ortak bir çizim dili oluşamayacağından, üretimin çeşitli aşamalarında hatalara, zaman kaybına ve tüm bunlara bağlı olarak kalite düşüklüğüne sebep olacaktır. Dolayısıyla her teknik elemanın teknik resim kurallarını öğrenmesi ve standartlara uygun yazı yazabilmesi bir zorunluluktur.
   Bu zorunluluğu ve günümüz ihtiyaçlarını dikkate alarak kitabımızı, Milli Eğitim Bakanlığı Teknik ve Meslek Resim Dersi yeni Öğretim Programı’na uygun olarak hazırladık.  Teknik Resim ve Devre Şemaları Çizimi modüllerini içeren ve toplam dokuz bölümden oluşan bu kitabımızı da diğer kitaplarımız gibi farklı, basit anlatımlı ve anlaşılması kolay olarak düzenledik.
   Kitabımızın çizim kısımlarını İŞLEM ve UYGULAMA yaprakları olmak üzere iki ayrı başlıktan oluşturduk. İşlem yapraklarında çizimin her aşaması öğrenciye işlem basamakları şeklinde ve kılavuz çizgileri yardımıyla çizdirilmekte ve duruma göre çizimin bazı aşamaları birkaç kez tekrarlattırılmaktadır. Öğrenci ilgili çizimi ve kurallarını öğrendikten sonra kılavuz çizgileri olmadan değerlendirilmek üzere UYGULAMA sayfasını kullanmaktadır.
   Çizimin her bir aşamasını ayrı bir işlem basamağında açıklamalı ve uygulamalı olarak işledik. Çizimlerin her birini kendimiz tek tek defalarca çizdik. Çizim sırasında karşılaştığımız anlaşılması güç kısımları anlaşılır duruma getirdik. Bilgisayarda hazırladığımız çizimlerin kâğıda çıktısını alıp; kendimiz çizim yaptığımızda, bazı ölçülerin bir biriyle uyumsuz olduğunu gördük ve düzelttik. Bunları tek tek kendimiz kâğıt üzerinde tekrar çizerek son şeklini verdik.
   Uygulamaların son şeklini, rasgele seçtiğimiz öğrencilerimize çizim yapmaları için dağıttık ve konuyu yardım almadan çizip çizemediklerini kontrol ettik. Çizimler sırasında öğrencilerimizden gelen soruların yoğunlaştığı noktaları inceleyerek bu konuların daha iyi anlaşılması için gerekli açıklamaları ekledik.
   Uzun ve titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkardığımız Teknik ve Meslek Resim kitabımızı beğeneceğinizi umuyoruz.
   Tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diler, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

İçindekiler

 

1. ÇİZGİ VE NORM YAZI UYGULAMALARI 1
  1.1 Teknik resmin gereği ve önemi 1
  1.2 Teknik resim araç - gereçleri 1
  1.3 Standart kâğıt ölçüleri 3
  1.4 Çizgi çeşitleri ve kullanıldıkları yerlere göre çizim uygulamaları 4
  Uygulama 1.1 Sürekli kalın, sürekli ince, kesik, noktalı kesik çizgi çizmek 5
  Uygulama 1.2 Kesik, noktalı kesik, kesme düzlemi, serbest el çizgisi çizmek 7
  1.5 Standart yazı tipleri ve norm yazı uygulamaları 9
  Uygulama 1.3 Alfabenin eğik (norm) yazı kullanılarak yazılması 11
  Uygulama 1.4 Rakam ve işaretlerin eğik yazı kullanılarak yazılması 13
  Uygulama 1.5 İstiklâl Marşı ın eğik yazı ile yazılması 15
       
2. TEMEL GEOMETRİK ÇİZİMLER 17
  İşlem 2.1 Doğru çizimi 19
  İşlem 2.2 Bir doğru parçasına üzerindeki bir noktadan dikme çıkılması 20
  Uygulama 2.1 Doğru çizimi  21
    Bir doğru parçasına üzerindeki bir noktadan dikme çıkılması 21
  İşlem 2.3 Doğrunun iki eşit parçaya bölünmesi 23
  İşlem 2.4 Bir doğru parçasının istenilen sayıda eşit parçalara bölünmesi 24
  Uygulama 2.2 Doğrunun iki eşit parçaya bölünmesi 25
    Bir doğru parçasının istenilen sayıda eşit parçalara bölünmesi 25
  İşlem 2.5 Dik açının oluştrulması 27
  İşlem 2.6 Daire içerisine üçgen çizimi 28
  Uygulama 2.3 Dik açının oluştrulması 29
    Daire içerisine üçgen çizimi 29
  İşlem 2.7 Daire içerisine dörtgen çizimi 31
  İşlem 2.8 Daire içerisine beşgen çizimi 32
  Uygulama 2.4 Daire içerisine dörtgen çizimi 33
    Daire içerisine beşgen çizimi 33
  İşlem 2.9 Daire içerisine altıgen çizimi 35
  Uygulama 2.5 Daire içerisine altıgen çizimi 36
  Uygulama 2.6 Temel geometrik çizimler 37
       
3. İZDÜŞÜM   39
  3.1 İzdüşüm kavramının tanımı ve sınıflandırılması 39
  3.2 İzdüşüm düzlemlerinin tanımı ve çeşitleri 39
  3.3 Nokta, doğru ve düzlemlerin izdüşümleri 40
  İşlem 3.1 Noktanın izdüşümü  42
  Uygulama 3.1 Noktanın izdüşümü 43
  İşlem 3.2 Doğrunun izdüşümü  45
  Uygulama 3.2 Doğrunun izdüşümü  46
  İşlem 3.3 Düzlemin izdüşümü   49
  Uygulama 3.3 Düzlemin izdüşümü 50
       
4. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 51
  4.1 Görünüşün tanımı 51
  4.2 Görünüş çeşitleri 51
  Uygulama 4.1 Görünüşlerin yerleri - 1 55
  Uygulama 4.2 Görünüşlerin yerleri - 2 56
  4.3 Görünüş çıkarmanın kuralları 57
  Uygulama 4.3 Üç görünüşle açıklanan parçalar - 1 59
  Uygulama 4.4 Üç görünüşle açıklanan parçalar - 2 60
  Uygulama 4.5 Üç görünüş çıkarma - 1 61
  Uygulama 4.6 Üç görünüş çıkarma - 2 63
       
5. ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME 65
  5.1 Ölçülendirmenin gereği ve önemi 65
  5.2 Ölçülendirme elemanları 65
  5.3 Ölçülendirme kuralları 67
  5.4 Ölçekler 67
  Uygulama 5.1 Ölçü çizgileri  68
  İşlem 5.1 Sac parçasının ölçülendirilmesi 69
  Uygulama 5.2 Ölçü işlemleri  71
     
6. ÇAĞIRMA VE BİLDİRİM TESİSATLARI ÇİZİMİ 73
  6.1 Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi 73
  İşlem 6.1 Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi 74
  Uygulama 6.1 Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi 75
  İşlem 6.2 Bir zilin iki ayrı yerden çalıştırılmasına ait çizimi 77
  Uygulama 6.2 Bir zilin iki ayrı yerden çalıştırılmasına ait çizimi 78
  İşlem 6.3 Kapı kilidi otomatiği tesisatı çizimi 79
  Uygulama 6.3 Kapı kilidi otomatiği tesisatı çizimi 80
  İşlem 6.4 İki katlı dört daireli apartmanın komple çağırma - bildirim tesisatı çizimi   81
  Uygulama 6.4 İki katlı dört daireli apartmanın komple çağırma - bildirim tesisatı çizimi   83
  İşlem 6.5 Diyafon (sesli çağırma) tesisatı çizimi 85
  Uygulama 6.5 Diyafon (sesli çağırma) tesisatı çizimi 86
       
7. AYDINLATMA TESİSATLARI ÇİZİMİ 87
  7.1 Aydınlatma tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi 87
  İşlem 7.1 Aydınlatma tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi 88
  Uygulama 7.1  Aydınlatma tesisatlarında kullanılan sembollerin çizimi 89
  İşlem 7.2 Adi anahtarlı aydınlatma tesisatı çizimi 91
  İşlem 7.3 Komütatör anahtarlı aydınlatma tesisatı çizimi 92
  Uygulama 7.2 A) Adi anahtar tesisatı çizimi 93
    B) Komütatör anahtarlı aydınlatma tesisatı çizimi 93
  İşlem 7.4 Vaviyen anahtarlı aydınlatma tesisatı çizimi 95
  Uygulama 7.3 Vaviyen anahtarlı aydınlatma tesisatı çizimi 96
  İşlem 7.5 40 watt tek fluoresan lambalı tesisat çizimi 97
  İşlem 7.6 Komütatör anahtarlı 2 x 40 watt fluoresan lambalı tesisat çizimi 98
  Uygulama 7.4 A) 40 watt tek fluoresan lambalı tesisat çizimi 99
    B) Komütatör anahtarlı 2 x 40 watt fluoresan lambalı tesisat çizimi 99
       
8. ELEKTRONİKTE KULLANILAN SEMBOLLERİN ÇİZİMİ 101
  8.1 Elektronik devre sembolleri 101
  İşlem 8.1 Direnç, kondansatör ve bobin sembollerinin çizimi 103
  Uygulama 8.1 Direnç, kondansatör ve bobin sembollerinin çizimi 105
  İşlem 8.2 Diyot ve transistör sembollerinin çizimi 107
  Uygulama 8.2 Diyot ve transistör sembollerinin çizimi 109
  İşlem 8.3 Tetikleme ve diğer eleman sembollerinin çizimi 112
  Uygulama 8.3 Tetikleme ve diğer eleman sembollerinin çizimi 113
  İşlem 8.4 Dijitl kapı sembollerinin çizimi 116
  Uygulama 8.4 Dijitl kapı sembollerinin  ve doğruluk tablolarının çizimi 117
       
9. DC GÜÇ KAYNAĞI ÇİZİMLERİ 119
  İşlem 9.1 Yarım dalga doğrultma devresi çizimi 119
  İşlem 9.2 İki diyotlu tam dalga dalga doğrultma devresi çizimi 120
  İşlem 9.3 Köprü tipi tam dalga dalga doğrultma devresi çizimi 121
  Uygulama 9.1 Yarım ve tam dalga doğrultma devreleri çizimi 122
  İşlem 9.4 Gerilim ikileyici devresi çizimi 123
  İşlem 9.5 Gerilim üçleyici devresi çizimi 124
  Uygulama 9.2 A) Gerilim ikileyici devresi çizimi 125
    B) Gerilim üçleyici devresi çizimi 125
  İşlem 9.7 Transistörlü seri regüle devresi çizimi 127
  İşlem 9.8 Entegreli regüle devresi çizimi 128
  Uygulama 9.3 A) Transistörlü seri regüle devresi çizimi  129
    B) Entegreli regüle devresi çizimi 129
       
10. SES FREKANS YÜKSELTEÇLERİNİN ÇİZİMİ 131
  İşlem 10.1 Transistörlü mono ve stereo yükselteçlerin çizimi 131
  İşlem 10.2 Entegreli mono ve stereo yükselteçlerin çizimi 132
  Uygulama 10.1 Ses frekans yükselteç devrelerinin çizimi 133
       
  KAYNAKÇA   136
 
Ana Sayfa | Yazarlar | Kitaplar | Download | Sık Sorulan Sorular | İletişim
Copyright © 2006 - 2020 Mavi Kitaplar
Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Çiğli / İZMİR