KULLANICI GİRİŞ 
Şifremi Unuttum » Yeni Üyelik »

E-MAIL LİSTESİ

Yeni çıkan kitaplarımızdan haberdar olmak için e-mail adresinizi kayıt edebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bizimle iletişime geçebileceğiniz bilgiler.

Engin TEKİN

: 0505 237 04 94 (MEB)

:


Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Çiğli / İZMİR

: 0232 376 09 33

DİJİTAL ELEKTRONİK

DİJİTAL ELEKTRONİK
Kitabımız toplam 408 sayfa olup; 1. hamur 75g beyaz kâğıda baskılıdır. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için, konuları bol örneklerle, şekillerle ve tablolarla zenginleştirdik.
Fiyatı : 26,00 TL

Açıklama

Devre şekillerini uygulamayı destekleyecek şekilde düzenledik. Devredeki entegre ve malzemeleri, piyasadan araştırıp rahatlıkla bulunabilen ve en çok kullanılanlar arasından seçtik.
 
     Kitabımızı, Mesleki ve Teknik Eğitime katkıda bulunmak, Üniversitelere ve özellikle Meslek Yüksek Okullarına kaynak oluşturmak amacıyla uzun ve titiz çalışmalar sonucunda  hazırladık. 
     Kitabımız, Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin tüm elektronik ve bilgisayar bölümlerinin  müfredatına bire bir uygundur. Konuların birbirlerine bağımlılığını göz önüne alarak iki ayrı dijital elektronik kitabı yerine tüm sınıflarda kullanılabilmesi amacıyla tek kitap olarak çıkardık.
     Ayrıca, sayfa dizaynına ve görselliğe önem verdik. Konuların anlatımında, konunun bütünlüğünü bozmamak için açıklanan şekil ile anlatımın aynı sayfada olmasına özen gösterdik. 
     Konular arasında ve bölüm sonlarında verdiğimiz alıştırmaların çözüm sonuçlarını, entegre ayak bağlantılarını ve doğruluk tablolarını  kitabın sonundaki ekler kısmında verdik.
     Kitabımızın değerli öğretmen arkadaşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize başarı getirmesi temennisiyle, tüm eğitim camiasına faydalı olmasını dileriz.
     Saygılarımızla... 
     Metin BEREKET   –   Engin TEKİN

İçindekiler

  
BÖLÜM 1 : SAYI SİSTEMLERİ  
1.1. Desimal sayı sistemi 1
1.2. Binary  Sayı Sistemi 2
1.3. Oktal sayı sistemi 18
1.4. Heksadesimal sayı sistemi 25
1.5. Sayı sistemlerinin birbirine çevrilmeleri  32
BÖLÜM 2  :   KODLAR
2.1. Desimal için Binary kodu (BCD) 36
2.2. Oktal kodu (BCO) 38
2.3. Heksadesimal kodu (BCH) 40
2.4. Excess-3  (3-ilave) kodu 41
2.5. Parity kodu (hata düzeltme kodu) 42
2.6. Gray kodu (yansımalı kod) 43
2.7. Alfanümerik kodlar 46
BÖLÜM 3  :   LOJİK DEVRELER
3.1. Lojik entegreler 48
3.2. Lojik kapılar 61
BÖLÜM 4  :   BOOLEAN MATEMATİĞİ
4.1. Boolean matematiğinin esasları 80
4.2. Boolean kuralları ve teoremleri 81
4.3. De Morgan teoremleri 81
4.4. Doğruluk tablosu 82
4.5. Boolean kuralları ve teoremleri ile işlem basitleştiril. 92
4.6. Lojik ifadelerin tek tip kapıdan elde edilmesi 98
BÖLÜM 5  :   LOJİK İFADELERİN SADELEŞTİRİLMESİ
5.1. Karnaugh Haritalarının kuralları 105
5.2. Karnaugh Haritaları 106
5.3. Karnaugh Haritaları ile çeşitli uygulamalar 137
BÖLÜM 6  :   BİLEŞİMSEL DEVRELER
6.1. Kod çeviriciler 149
  6.1.1.BCDden Binaryye kod çevirici 149
  6.1.2.Binaryden BCDye kod çevirici 154
6.2. Kodlayıcılar (Encoder) 158
  6.2.1.4ten 2ye kodlayıcı 158
  6.2.2.Öncelikli kodlayıcı (Priority encoder) 159
  6.2.3.Desimali Binaryye kodlayıcı 162
  6.2.4.Oktalı Binaryye kodlayıcı 164
  6.2.5.Heksadesimali Binaryye kodlayıcı 165
6.3. Kod çözücüler (Decoder) 168
  6.3.1.İki girişli kod çözücü 168
  6.3.2.BCD kod çözücü 170
  6.3.3.Binaryden heksadesimale kod çözücü 174
  6.3.4.Yedi segment kod çözücü 176
6.4. Multiplexer 180
6.5. Demultiplexer 188
BÖLÜM 7  :   ARİTMETİK DEVRELER
7.1. Toplayıcılar 197
  7.1.1.Yarım toplayıcı (half adder) 197
  7.1.2.Tam toplayıcı (full adder) 198
  7.1.3.Dört bit paralel toplayıcı 199
  7.1.4.Entegre devre toplayıcılar 202
7.2. Çıkarıcılar 204
  7.2.1.Yarım çıkarıcı (half subtracter) 204
  7.2.2.Tam çıkarıcı (full subtracter) 205
  7.2.3.1in komplementine göre çıkarma 206
  7.2.4.2nin komplementine göre çıkarma 209
  7.2.5.Paralel çıkarıcı 212
7.3. Çarpma (Multiply) devresi 216
  7.3.1.Çarpma devresi dizaynı 216
  7.3.2.Binary çarpma devresi 219
  7.3.3.Çarpma işlemi yapan entegre devreler 219
7.4. Karşılaştırıcılar ( Comparator) 220
  7.4.1.Yarım karşılaştırıcı 220
  7.4.2.Tam karşılaştırıcı 221
  7.4.3.Paralel (kaskat) karşılaştırıcı 222
  7.4.4.Entegre devre karşılaştırıcılar 224
7.5. Aritmetik lojik ünite (ALU) 227
  7.5.1.Entegre devrenin özellikleri 227
  7.5.2.Fonksiyon tablosu 228
  7.5.3.Aritmetik işlemci devresi 233
BÖLÜM 8  :   FLİP-FLOPLAR 
8.1. RS Flip-Flop 236
8.2. Flip-Flopların tetiklenmesi ve tetiklenme çeş. 237
8.3. Tetiklemeli RS Flip-Flop 238
8.4. Belirsizlik durumu giderilmiş RS Flip-Flop 238
8.5. JK Flip-Flop 238
8.6. D Flip-Flop 239
8.7. T Flip-Flop 239
8.8. Preset/Clear girişli Flip-Floplar 240
8.9. Flip-Flop parametreleri 241
8.10. Flip-Flop geçiş tabloları 247
BÖLÜM 9  :   SAYICILAR (COUNTERS)
9.1. Asenkron sayıcılar 249
  9.1.1.Asenkron ileriye sayıcılar 249
  9.1.2.Asenkron geriye sayıcılar  253
  9.1.3.Resetlemeli  (MODlu) asenkron sayıcılar   257
9.2. Senkron sayıcılar 258
  9.2.1.Senkron ileriye sayıcının hesaplanması 258
  9.2.2.Senkron geriye sayıcının hesaplanması 266
  9.2.3.İstenilen sıraya göre sayan sayıcı.  273
  9.2.4.Resetlemeli senkron sayıcılar 280
9.3. Ring sayıcılar (halka sayıcı) 281
  9.3.1.Standart ring sayıcı (kalıcı halka sayıcı) 281
  9.3.2.Yürüyen ring sayıcı (kayıcı halka sayıcı) 282
9.4. Entegre devre sayıcılar 284
  9.4.1.Onlu (desimal) sayıcı 284
  9.4.2.Binary sayıcı 286
  9.4.3.Programlanabilen sayıcı 288
  9.4.4.Programlanabilir 0-99 sayıcı uygulaması 291
BÖLÜM 10  : KAYDEDİCİLER (REGISTERS)
10.1. Bilginin depolanması ve transfer yöntemleri 295
  10.1.1.Seri giriş - seri çıkış 295
  10.1.2.Seri giriş - paralel çıkış 297
  10.1.3.Paralel giriş - paralel çıkış 298
  10.1.4.Paralel giriş - seri çıkış 300
10.2. Çok amaçlı kaydedici entegre devreler 302
  -Üniversal kaydedici 303
  10.2.1.Sağa kaymalı kaydedici 304
  10.2.2.Sola kaymalı kaydedici 304
  10.2.3.Paralel giriş - paralel çıkışlı kaydedici 305
  -Üniversal kaydedicinin diğer özellikleri 305
BÖLÜM 11 : PLA
11.1. Programlanabilir lojik devreler 306
11.2. Programlanabilir lojik devre teknikleri 308
BÖLÜM 12  :  D/A VE A/D ÇEVİRİCİLER
12.1. Dijital - analog çeviriciler 317
  12.1.1.Prensipleri 317
  12.1.2.Ağırlık direçli D/A çevirici 319
  12.1.3.Temel R-2R merdiven tipi D/A çevirici 322
  12.1.4.Thevenin eşdeğerli R-2R merdiven tipi D/A 323
  12.1.5.D/A entegre devreler  328
12.2. Analog - dijital çeviriciler 330
  12.2.1.Prensipleri 330
  12.2.2.Paralel karşılaştırıcılı (flash) A/D çevirici 331
  12.2.3.Sayma metodlu A/D çevirici 334
  12.2.4.Hassas yaklaşımlı (SAR) A/D çevirici 336
  12.2.5.A/D entegre devreler 337
BÖLÜM 13  :   BELLEKLER  (MEMORY)
13.1. Bellek çeşitleri 341
  13.1.1.Seri erişimli bellek 342
  13.1.2.Rastgele erişimli bellek (RAM) 343
  13.1.3.Sadece okunabilen bellek (ROM) 347
  13.1.4.Kaymalı kaydedici bellek (shift register) 350
13.2. Bellek organizasyonu 351
  13.2.1.Adres hattı artırılarak yapılan bellek orga. 351
  13.2.2.Data hattı artırılarak yapılan bellek orga. 355
  13.2.3.Adres ve data hattı birlikte artırılarak …. 356
BÖLÜM 14  :   SAYISAL MODÜLASYON
14.1. Modülasyon sistemleri 362
  14.1.1.Genlik modülasyonu (AM) 362
  14.1.2.Frekans modülasyonu (FM) 363
  14.1.3.Faz modülasyonu (PM) 363
14.2. Darbe modülasyonu (Pulse modulation) 363
  14.2.1.PAM (Darbe Genlik Modülasyonu) 364
  14.2.2.PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) 365
  14.2.3.PPM (Darbe Konumu Modülasyonu) 366
14.3. Çoklama (Multiplexing) 367
  14.3.1.FDM (Frequency Division Multiplexing) 367
  14.3.2.TDM (Time Division Multiplexing) 368
14.4. PCM (Darbe Kod Modülasyonu) 369
  14.4.1.DPCM (Diferansiyel PCM) 371
  14.4.2.Delta modülasyonu  (Delta PCM) 371
EKLER
  Alıştırma sonuçları 373
  Entegreler ve doğruluk tabloları 378
    74 serisi entegreler 378
    40 serisi entegreler 388
  ASCII kod tablosu 393
Ana Sayfa | Yazarlar | Kitaplar | Download | Sık Sorulan Sorular | İletişim
Copyright © 2006 - 2020 Mavi Kitaplar
Çiğli 75. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Çiğli / İZMİR